"Wdrażanie regionalnego programu zdrowotnego w zakresie "Zdrowa Matka i Dziecko" Badania prenatalne dla kobiet w ciąży"

unia

 

Cel główny projektu: 

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w formie badań perinatalnych zgodnych z Programem Zdrowa Matka i Dziecko dla 200 kobiet mieszkających/uczących się/pracujących na terenie woj. śląskiego wraz z podniesieniem kwalifikacji personelu medycznego zajmującego się opieką nad kobietą w ciąży od VII 2018 do XII.2020.

 

Planowane efekty

Liczba kobiet objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – 200 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 40 osób
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób (24 kobiety, 6 mężczyzn)

 

Wartość projektu: 474 094,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 402 980,22 PLN

Miejsce realizacji projektu:  Zabrze, ul. Wolności 182