ZAKRES USŁUG


Oferujemy:

Pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.
Psychoterapia poznawczo – behawioralna  jest:

  • jednym z lepiej zbadanych podejść terapeutycznych, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi,
  • nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych  problemów;  zmianę myślenia  i  zachowań, które często stoją na przeszkodzie w realizacji celów życiowych są przyczyną trudności w relacjach z bliskimi, funkcjonowania w pracy, przewlekłego stresu, poczucia zmęczenia, smutku, lęku, samotności,
  • krótkoterminowa : może trwać od 4 tygodni do 6 miesięcy,
  • oparta na współpracy z terapeutą, który towarzyszy i wspiera  w odkrywaniu przyczyn trudności i poszukiwaniu nowych rozwiązań.

SPECJALISTA

  • Lekarz Małgorzata Lange -  Specjalista psychiatrii i psychoterapeuta, Psycholog

 

 

Koszt wizyty 150 zł za 1h.

Uwaga! Dla pacjentów zadeklarowanych w NZOZ PL „SANUS” Sp. z o.o. oferujemy rabat w wysokości 10%.

 

 

 

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego

odbywa się osobiście w godzinach pracy Przychodni 

lub telefonicznie pod numerem 

tel. 32 271 32 61 lub tel. 32 370 27 05