NZOZ PL Sanus Sp. z o.o.
Ul. Wolności 182
41-800 Zabrze
telefon
Rejestracja:
tel. 32 271 32 61
tel. 32 370 27 05

"Nie czekaj... badaj!" - Program profilaktycznych badań cytologicznych

 

unia

 

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do profilaktyki i diagnostyki nowotworów szyjki macicy dla 600 kobiet mieszkających/pracujących/kształcących się na terenie woj. śląskiego - białych plam: powiat Zabrze, powiat gliwicki) w oparciu o jeden kompleksowy program profilaktyczno-edukacyjny realizowany od lutego 2018 do stycznia 2020 roku.

Miejsce realizacji: teren woj. śląskiego, biuro projektu: Zabrze ul. Wolności 182

Grupa docelowa i zakres/działania: Projekt zakłada realizację działań na rzecz poszerzenia dostępu do cytologicznych badań profilaktycznych dla kobiet w wieku 25-59 lat mieszkających/pracujących/kształcących się na terenie woj. Śląskiego (wpisanych do bazy SIMP) - z obszaru białych plam: powiat zabrzański i powiat gliwicki poprzez zapewnienie im transportu na badania, opieki nad os. niesamodzielnymi którymi się zajmują, jak również działania edukacyjno-informacyjne.

 

Planowane efekty

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 600 osób

Liczba osób w wieku 50+ objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 150 osób

Liczba osób które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania cytologiczne 480 osób

 

Wartość projektu: 257.152,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 218.579,62 PLN

Kontakt w sprawie projektu: tel. + 48 576 760 055

Prychodnia przyjazna pokoleniom pacjentów

REJESTRACJA

Centrala:
tel. 32 271 32 61
Poradnia Ogólna:
tel. 32 370 27 05
Poradnia Zdrowia Psychicznego:
tel. 32 370 27 06
Poradnia Dziecięca:
tel. 32 370 27 04
Poradnia Ginekologiczna:
tel. 32 370 27 07
Rehabilitacja:
tel. 790 700 220