NZOZ PL Sanus Sp. z o.o.
Ul. Wolności 182
41-800 Zabrze
telefon
Rejestracja:
tel. 32 271 32 61
tel. 32 370 27 05

"Nie czekaj... badaj!" - Program profilaktycznych badań cytologicznych

 

unia

 

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do profilaktyki i diagnostyki nowotworów szyjki macicy dla 600 kobiet mieszkających/pracujących/kształcących się na terenie woj. śląskiego - białych plam: powiat Zabrze, powiat gliwicki) w oparciu o jeden kompleksowy program profilaktyczno-edukacyjny realizowany od lutego 2018 do stycznia 2020 roku.

Miejsce realizacji: teren woj. śląskiego, biuro projektu: Zabrze ul. Wolności 182

Grupa docelowa i zakres/działania: Projekt zakłada realizację działań na rzecz poszerzenia dostępu do cytologicznych badań profilaktycznych dla kobiet w wieku 25-59 lat mieszkających/pracujących/kształcących się na terenie woj. Śląskiego (wpisanych do bazy SIMP) - z obszaru białych plam: powiat zabrzański i powiat gliwicki poprzez zapewnienie im transportu na badania, opieki nad os. niesamodzielnymi którymi się zajmują, jak również działania edukacyjno-informacyjne.

 

Planowane efekty

Liczba kobiet objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – 200 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 40 osób
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób (24 kobiety, 6 mężczyzn)

 

Wartość projektu: 474 094,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 402 980,22 PLN

Kontakt w sprawie projektu: tel. + 48 576 760 055

Prychodnia przyjazna pokoleniom pacjentów

REJESTRACJA

Centrala:
tel. 32 271 32 61
Poradnia Ogólna:
tel. 32 370 27 05
Poradnia Zdrowia Psychicznego:
tel. 32 370 27 06
Poradnia Dziecięca:
tel. 32 370 27 04
Poradnia Ginekologiczna:
tel. 32 370 27 07
Rehabilitacja:
tel. 790 700 220