Zapraszamy do rejestracji drogą elektroniczną. Rejestracji można dokonać bezpośrednio poprzez formularz rejestracji elektronicznej lub wysyłając e-mail na adres rejestracja@sanuszabrze.pl